Главная » Що потрібно знати якщо ви вирішили взяти кредит » Страхування кредитів банку - споживчий кредит іпотека страхування життя і здоров'я


Страхування кредитів банку - споживчий кредит, іпотека, страхування життя і здоров'я

Страхування іпотечних кредитів - Відсутність страховки робить іпотеку дорожче

Активні банківські операції, і перш за все видача кредитів, характеризуються високим ризиком неповернення коштів, що обумовлює необхідність формування грамотної та ефективної системи управління кредитними ризиками. Особливе місце в даній системі відводиться страхуванню, до якого відносять страхування застави належить позичальнику рухомого (автокредитування) або нерухомого (іпотека) майна, страхування життя і здоров'я позичальника, страхування комерційних (торговельних) кредитів, страхування від ризиків, пов'язаних з використанням кредитних карт і т . д. Таким чином, страхування кредитів - це сукупність видів страхування, які передбачають виплату страховою компанією відшкодування у випадках невиконання боржником зобов'язань по поверненню наданого кредиту та (або) сплати процентів за користування ним за визначеними в договорі страхування причин. Тобто метою такого страхування є зменшення або усунення кредитного ризику та захист інтересів продавця або кредитора у разі неплатоспроможності боржника чи несплати боргу з інших причин.

Види страхування кредитів

Страхування банківського кредиту прийнято ділити на два види: страхування непогашення кредиту і страхування відповідальності позичальника за непогашення кредиту. У першому випадку страхувальником виступає банк, а об'єктом, підлягає страхуванню, є відповідальність усіх чи окремих позичальників (фізичних та юридичних осіб) перед ним за своєчасне і повне погашення кредитів і відсотків за користування ними протягом строку, встановленого в договорі страхування. У другому випадку договір укладається між страховою компанією і кредитоотримувача. Об'єктом страхування виступає відповідальність позичальника перед банком, що видав кредит, за своєчасне і повне погашення кредиту (або кредиту і відсотків по ньому).

Договори страхування життя і здоров'я позичальника полягають при кредитуванні фізичних осіб, де в ролі страхувальників виступають самі клієнти банку. До підвиду такого страхування відносять страхування життя і здоров'я власників пластикових карт, частіше кредитних або овердрафтних. Страхування комерційних (торговельних) кредитів передбачає страхування ризику неотримання компанією-постачальником грошей по відвантаженої на умовах відстрочення платежу продукції компанії-покупцеві.

Однією з проблем кредитного страхування є те, що банківська система країни на сьогоднішній день більш розвинена, ніж страхова. Тим не менше, дані послуги страхових компаній мають високий потенціал зростання, оскільки кредитування є для банку основним і найбільш прибутковим видом активних операцій. При цьому якість активів тісно пов'язане з безліччю ризиків підприємницької діяльності, і передача частини цих ризиків страховика забезпечує більш високий рівень надійності позичальника, створюючи передумови до зниження кредитного ризику для банку і поліпшенню якості його активів. Крім того, російські страхові компанії економічно не готові активно займатися страхуванням банківських ризиків.

В умовах, коли сумарний капітал страхових компаній становить порядку 5 млрд.дол. на противагу більш ніж 30 млрд. дол. власного капіталу банків, ризики банківської системи стають неприйнятними для страхових компаній. Також слід зазначити організаційну непідготовленість останніх: у більшості з страхових компаній, що діють на російському ринку, скоринг або перебуває на зародковому рівні, або взагалі відсутня, що практично завжди призводить до недооцінки кредитного ризику, недобору страхових премій і, внаслідок цього, високої збитковості проектів. Найбільш проблемним напрямком кредитного страхування є страхування ризиків за споживчими кредитами, щодо яких багато страхових компаній констатують збитковість. Серед причин такого стану речей називаються недоліки скорингових систем (систем оцінки рівня ризиків видаються фізичним особам кредитів), помилки в андеррайтингу (процесі прийняття страхових ризиків) і шахрайство ряду позичальників.

У свою чергу, для іпотечних кредитів досить поширеною стає ситуація обов'язкового страхування майна тільки в акредитованих банком страховиків. Майбутньому позичальникові пропонується на вибір кілька акредитованих страхових компаній, а в гіршому випадку - одна, з якою він зобов'язаний укласти договір страхування. Відсутність чітких параметрів відбору банками страхових компаній знижує конкуренцію на ринку і ущемляє інтереси не тільки страхових компаній, але і клієнтів банку.

Таким чином, російське кредитне страхування в даний час переживає етап становлення і вимагає більш тісної співпраці банківського і страхового співтовариств для розробки різних видів банківсько-страхових програм та спільного вирішення проблем страхування ризиків. Катерина Трубовіч, спеціально для Занімаем.ру Оцініть: Друзям це теж може бути корисно: Повернення до списку

Перекладено: zanimaem.ru


Похожие статьи:


Если Вам есть что сказать, оставьте комментарий!
Ваше имя *
Ваш Email *

Сумма цифр справа: код подтверждения


Внимание, комментарии чистятся от ссылок!

Зміст

Може бути корисним

Відстежити роботу Ренесанс Кредиту за запитом допоможе SMS 28 серпня 2012 20:37 Банк Ренесанс Кредит «включив» ... Більше

Перекредитування кредитів у банку - перекредитування іпотеки, споживчих кредитів Те, що останнім ... Більше

Банк Камабанк г Перм - кредити, послуги Про банк Відкрите акціонерне товариство «Комерційний банк« КАМАБАНК »(Перм) ... Більше

Інвестторгбанк випустить цінні іпотечні папери загальним обсягом майже в 3 млрд рублів 6 липня 2012 17:37 ... Більше

Кредитні карти по паспорту   Ритм життя багатьох людей вимагає від них прийняття швидких рішень.Тому, якою ... Більше

Популярне