Главная » Що потрібно знати якщо ви вирішили взяти кредит » Державне агентство по страхуванню внесків - роль у банківській системі


Державне агентство по страхуванню внесків - роль у банківській системі

Державне агентство по страхуванню внесків - роль у банківській системі

Банківські вклади служать джерелом коштів, які потім розміщуються в якості кредитів в економіку країни. Банк бере на себе функцію перерозподілу ресурсів від тих, у кого вони є в надлишку (або просто вільні грошові кошти), тим, хто їх потребує. На залучені грошові ресурси (вклади) у банку нараховується відсоток - це витрати банківської організації, за розміщені в кредити кошти банк отримує процентний і комісійний дохід. Маржа (різниця між отриманим процентним і комісійним доходом і платою за залучені ресурси) залишається в розпорядженні банку, і, за відрахуванням внутрішніх витрат і податків, маржа є банківською прибутком.

Відповідно зацікавленість банків у залученні ресурсів, у тому числі від населення, досить висока. Наша ринкова економіка характеризується певним темпом інфляції, при цьому заявлена величина не завжди порівнянна з тією, яку кожен з нас відчуває безпосередньо на своїй кишені. У таких умовах, зберігати гроші «під подушкою» вдома - це значить регулярно їх втрачати.

Є такі поняття в економіці як номінальна вартість і реальна вартість. Номінально сума збережених «під подушкою засобів» буде тією ж, тисяча рублів залишиться тисячею рублів, але при цьому їхня купівельна спроможність, тобто реальна вартість грошових знаків з часом падає. На тисячу рублів сьогодні ми може купити менше аналогічного товару, наприклад хлібобулочних виробів, ніж, умовно кажучи, пару років тому.

Щоб компенсувати інфляційні втрати, ми вкладаємо гроші в банк під відсотки. Але, неодноразово обдурені в нашій країні раніше вкладники, які втратили не один раз знецінені вклади, деколи насилу повертаються до банківського обслуговування. У свою чергу в «працюючих» в економіці грошах також зацікавлене і наша держава. Коли активно фінансуються підприємства різних галузей економіки і підприємці, які потребують кредитних ресурсах для розвитку і розширення бізнесу, як результат зростає внутрішній валовий продукт (тобто обсяг випущених товарів і послуг, вироблених на території країни), розвивається економіка, а держава отримує більше податків.

Податки служать джерелом фінансування соціальної сфери, тобто в кінцевому підсумку працюють на поліпшення умов життя тих же вкладників. Тому з метою стимулювання населення здійснювати накопичення і збереження грошей на банківських рахунках, шляхом розміщення наявних вільних грошових коштів у банківські вклади під відсотки, в нашій країні була створена система страхування вкладів. Оскільки при цьому держава висуває в якості своєї основної задачі захист прав і законних інтересів громадян, 23 грудня 2003 року вийшов закон № 117-ФЗ «Про страхування внесків фізичних осіб у банках Російської Федерації».

На підставі зазначеного закону організована і функціонує Державна корпорація «Агентство по страхуванню внесків». Основна ідея створення агентства - реалізація програми страхування вкладів фізичних осіб. Агентство має в своєму розпорядженні незалежним від стану банківського сектора фінансовим джерелом (фондом обов'язкового страхування вкладів), за рахунок коштів якого у разі припинення діяльності якого комерційного банку, не чекаючи закінчення ліквідаційних процедур, гарантовано будуть проведені виплати вкладникам вкладених у банк коштів. Таким чином, вирішуються відразу кілька завдань: запобігання паніки серед вкладників, якщо відбудеться відкликання ліцензії у банківській організації, забезпечення стабільності роботи банківської системи в цілому, підвищення рівня довіри населення Росії до банківської системи. До того ж створюються передумови до довгострокового росту депозитів (вкладів) фізичних осіб (населення).

У підсумку виграють усі учасники: банківський сектор, держава і, звичайно ж, населення. Роль страхування вкладів у банківській сфері важко переоцінити. Крім вищезгаданого зростання довіри населення, створення Агентства по страхуванню внесків дозволило вирівняти конкурентні умови для комерційних банків в області залучення вкладів населення. Традиційно вважалося, що вклади це прерогатива в широкому сенсі цього слова (перевага) Ощадбанку, найбільших комерційних російських та іноземних банків, але введення системи страхування вкладів дозволило приватним банкам конкурувати нарівні з державними та іноземними банками, а найбільшим банкам відповідно послужило поштовхом для підняття рівня сервісу для збереження конкурентоспроможності.

Страхування вкладів в нашій країні здійснюється в силу Закону про страхування вкладів і не вимагає укладення договору страхування. Страхуванню підлягають грошові кошти фізичних осіб, громадян РФ, розміщені у внески і на банківські рахунки. У нашій країні участь банків у системі страхування вкладів носить обов'язковий характер для всіх фінансово-кредитних організацій, що залучають грошові кошти населення. Встановлена гранична гарантована сума виплат, з 1 жовтня 2008 року вона становить 700 тисяч рублів.

Тобто при настанні страхового випадку (ліквідації банку), страхове відшкодування за вкладами фізичних осіб буде виплачено в повному розмірі - 100 відсотків від суми вкладу в банку, але не більше гарантованої суми виплат. Зазначена гранична гарантована сума періодично переглядається. Вклади в іноземній валюті перераховуються в рублі за курсом Центрального Банку РФ на дату настання страхового випадку. Страхове відшкодування виплачується протягом двох-трьох робочих днів з дня подання вкладником в Агентство документів, передбачених в законі, але не раніше ніж через два тижні з дня настання страхового випадку.

Гранична сума обмежує виплату по всіх рахунках вкладника - фізичної особи в одному банку, вклади в різних банках застраховані незалежно один від одного. Відповідно, вкладнику краще «зберігати яйця в різних кошиках», тобто намагатися розміщувати грошові кошти в різні банки, враховуючи встановлені обмеження системи страхування вкладів. Суму, що перевищує граничну, тобто різницю між сумою вкладу та отриманої страховою виплатою від Агентства, вкладник може отримати згідно встановленої черговості в ході конкурсного виробництва. Агентство так само бере участь в конкурсному виробництві в першій черзі кредиторів, так як права вимоги вкладника на суму зроблених Агентством вкладнику страхових виплат переходять до Агентству зі страхування внесків.

Більш того, Агентство у відповідності з Федеральним законом "Про банки і банківську діяльність" і Федеральним законом "Про неспроможність (банкрутство) кредитних організацій" здійснює функції конкурсного керуючого (ліквідатора) при банкрутство кредитних організацій. При наявності кредиту, отриманого вкладником в ліквідує банк, сума страхової виплати буде спрямована в першу чергу на погашення наявної позикової заборгованості вкладника перед банком на дату відкликання ліцензії. Кошти фонду обов'язкового страхування внесків формуються за рахунок майнового внеску держави, страхових внесків банків, доходів від інвестування коштів фонду, грошових коштів та іншого майна, які отримані від задоволення прав вимоги Агентства, придбаних у результаті виплати їм відшкодування за вкладами. Страхові внески банків єдині для всіх банків і сплачуються на щоквартальній основі. Ставка страхових внесків у фонд встановлюється радою директорів Агентства.

Сума страхового внеску розраховується від середнього розміру страхуються вкладів фізичних осіб в банку за відповідний квартал. Плата за постановку банку на облік та зняття з обліку в системі страхування вкладів не стягується. Агентство управляє коштами фонду страхування вкладів, у тому числі має право розміщувати (інвестувати) кошти фонду в цілях розвитку системи страхування вкладів на принципах зворотності, прибутковості і ліквідності придбаних Агентством фінансових інструментів. Перелік фінансових інструментів для інвестування коштів фонду обмежено законом. Перший же страховий випадок в липні 2005 року, що мав місце статися з невеликим і маловідомим "Міжнародним Банком Економічного Розвитку", показав своєчасні і чіткі дії Агентства, які послужили першим підтвердженням того, що система страхування вкладів працює.

Сьогодні кожен новий страховий випадок не сприймається як надзвичайна подія, швидше як повсякденна робота Агентства. Стабільна робота Агентства доводить нам надійність державної системи страхування заощаджень населення. Детальну інформацію про Агентстві зі страхування вкладів і про те, що робити вкладнику при настанні страхового випадку, можна отримати безпосередньо на сайті державної корпорації: http://www.asv.org.ru/agency/ Цвєтана Валенкова, спеціально для "Занімаем.ру "Оцініть: Друзям це теж може бути корисно: Повернення до списку

Перекладено: zanimaem.ru


Похожие статьи:


Если Вам есть что сказать, оставьте комментарий!
Ваше имя *
Ваш Email *

Сумма цифр справа: код подтверждения


Внимание, комментарии чистятся от ссылок!

Зміст

Може бути корисним

Онкольний кредит - кредит до запитання, переваги та особливості Практично всі організації, фірми, підприємці для розвитку свого бізнесу залучають позикові кошти кредитних організацій.Банки ... Більше

Банк Москви все літо буде робити додаткову знижку на ... Більше

Промсвязьбанк запрошує клієнтів в клуб W Промсвязьбанк пропонує своїм клієнтам-власникам картки "PSB-Платинум" і учасникам програми "PSB-Пріоритет" оформити членство в закритому клубі W. Клуб W ... Більше

Освітній кредит - державне субсидування, умови в Ощадбанку Кредити на освіту відносяться до цільових кредитах, вони мають певну спрямованість, і ... Більше

ВТБ 24 зменшив вимоги для експрес-автокредиту, програма «Автоекспрес» 1 жовтня 2012 ... Більше

Популярне