Главная » Кредит для бізнесу. Кредитування підприємців. Кредити на розвиток і старт » Банківська гарантія - забезпечення банківської гарантії договір гарантії


Банківська гарантія - забезпечення банківської гарантії, договір гарантії

Банківська гарантія - забезпечення банківської гарантії договір гарантії

Банківська гарантія: учасники відносин Учасниками відносин при банківської гарантії є банк-гарант, принципал і бенефіціар. Банк-гарант - банк, що видає гарантію, тобто приймає на себе зобов'язання при настанні обставин, зазначених у гарантії, здійснити платіж зазначеної у ній особі Крім банків видачу гарантій можуть здійснювати страхові компанії. Принципал - це особа, на прохання якого представляється банківська гарантія (за основним боргом це боржник, позичальник).

Бенефіціар - особа, на вимогу і на користь якого банк-гарант здійснює платіж (за основним боргом - кредитор).

Поняття та зміст банківської гарантії. Особливості використання На практиці термін «гарантія» часто використовується як синонім поруки. Спільними для них є зобов'язання як гаранта, так і поручителя про виплату грошової суми у разі невиконання зобов'язання боржником.

Однакові і учасники відносин.

Особливості ж цих понять проявляються в правовому полі. Банківська гарантія - це одностороння угода, оскільки при її укладанні досить волевиявлення лише однієї сторони (гаранта). Банківська гарантія незалежна від правовідносин між бенефіціаром гарантії та його боржником (принципалом).

Таким чином, банківська гарантія - це письмове зобов'язання гаранта виплатити за вимогою бенефіціара суму грошових коштів відповідно до умов зазначеного зобов'язання.

Тобто банк-гарант дає на прохання принципала від свого імені письмове зобов'язання сплатити кредитору принципала (бенефіціару) грошову суму відповідно до умов гарантії. Банківська гарантія повинна містити інформацію, що дозволяє бенефіціару переконатися в наступному: 1) що гарантію видає суб'єкт, що має на це право, що повинно бути зазначено в його ліцензії; 2) що особа, яка підписує документ, уповноважена здійснювати подібні дії. У зв'язку з цим бенефіціар або повинен ознайомитися з ліцензією гаранта, або нотаріально завірена копія ліцензії видається разом з гарантією.

Банківські гарантії популярні як серед клієнтів банків, так і серед самих банків. Відбувається це з ряду причин: по-перше, гарантії володіють високою надійністю, по-друге, вони бистрореалізуемих. Для банку ж це вид діяльності, що приносить дохід (за надання даних послуг він стягує комісійні) і не вимагає негайного відволікання коштів з обороту (на відміну, скажімо, від кредитних операцій).

Тобто в даному випадку відволікання коштів або не відбувається взагалі, або воно відстрочено в часі.

У російських банків, будь то банки Москви або регіональні кредитні організації, склалася практика видачі гарантій, як правило, під забезпечення. У відношенні стабільних клієнтів в якості забезпечення може бути використана домовленість, яка дає банку право безакцептно списувати необхідні суми з рахунків клієнта для відшкодування понесених гарантом витрат. Інші клієнти в якості забезпечення зазвичай надають в заклад цінні папери, оформляють заставу товарно-матеріальних цінностей і т.д.

Етапи оформлення гарантії в банківській практиці: 1. Подання позичальником в банк-кредитор предгарантійного листа, в якому содер-жітся згода банку-гаранта забезпечити повернення кредиту даним позичальником. 2. Прийняття кредитним комітетом рішення про можливість використання гарантії даного банку-гаранта.

3. У разі позитивного рішення банком-кредитором здійснюється запит низки документів: оригіналу гарантії, копії ліцензії банку, його балансу, копії аудиторського висновку. Види банківських гарантій Залежно від умов сплати бенефіціару грошової суми гарантія можемо бути гарантією на першу вимогу (безумовної) і умовної гарантією. У першому випадку гарант зобов'язаний заплатити по першому письмову вимогу бенефіціара, складеним у відповідності з умовами гарантії.

У другому випадку гарант також повинен провести платіж відповідно до умов гарантії за письмовою вимогою бенефіціара, але вже супроводжуваному документами, які доводять або підтверджують невиконання (неналежне виконання) принципалом своїх зобов'язань. Характеристиками нормальної банківської гарантії є терміновість і безвідкличного, які означають, що гарант не має права в односторонньому порядку, тобто без згоди бенефіціара, відмовитися від прийнятих на себе зобов'язань.

Відкличні гарантії зустрічаються вкрай рідко, тому що не відповідають природі банківської гарантії і викликають недовіру з боку бенефіціарів. Гарантії бувають забезпеченими і незабезпеченими. Забезпечена гарантія припускає наявність застави майна або іншого способу забезпечення, в той час як незабезпечена - це просте письмове зобов'язання банку.

Підтверджена банківська гарантія - це гарантія, підтверджена в повній сумі або частково іншим банком, який несе перед бенефіціаром солідарну відповідальність.

Синдикована (консорціальні) гарантія банку - гарантія, у видачі якої можуть брати участь відразу кілька банків, що діють через основний банк-гарант. Такі гарантії застосовуються в крупних (в тому числі, в міжнародних) угодах, і чим більше банків задіяно у видачі гарантії, тим більше дорогої є ця послуга. Гарантії також ділять на прямі і контргарантії.

У першому випадку зобов'язання перед бенефіціаром приймає на себе сам банк-гарант.

Контргарантія ж видається у випадку, якщо банк за дорученням принципала вимагає видачі гарантії від іншого банку (у тому числі, зарубіжного), видавши зустрічне зобов'язання. Катерина Трубовіч, спеціально для Занімаем.ру 3 жовтня 2008


Похожие статьи:


Если Вам есть что сказать, оставьте комментарий!
Ваше имя *
Ваш Email *

Сумма цифр справа: код подтверждения


Внимание, комментарии чистятся от ссылок!

Зміст

Може бути корисним

Кредит - на благо, а не на шкоду! Перш ніж оформляти кредит в банку, варто зважити всі "за" і "проти" і оцінити ... Більше

У "Першої" з'явився пільговий період У кредитної картки "Перша" банку Східний ... Більше

Банк АвтоВАЗбанк г Тольятті - вклади, кредити, послуги Про банк АвтоВАЗбанк був утворений в 1988 році в Тольятті і ... Більше

Банк УРАЛСИБ став «картковим» емітентом компанії American Express 14 вересня 2012 21:30 Кредитні карти American Express в Росії будуть тепер асоціюватися ... Більше

Банк СКБ-Банк г Єкатеринбург - кредити, послуги Про банк «Комерційний Банк Сприяння Комерції ... Більше

Популярне