Главная » Перелік банків Россії. Реквізити, адреси » Кредитні рейтинги банків і рейтингові агентства - рейтинг банків Росії України - Moody Fitch Standard


Кредитні рейтинги банків і рейтингові агентства - рейтинг банків Росії, України - Moody, Fitch, Standard Poors

Кредитні рейтинги банків і рейтингові агентства - рейтинг банків Росії України - Moody Fitch Standard

Для того, щоб об'єктивно оцінити платоспроможність емітентів боргових зобов'язань, у світовій практиці в даний час використовується поняття кредитного рейтингу. Рейтинг присвоюється незалежним кредитним агентством і є вираженням готовності і здатності емітента, зокрема, банківської установи, виконувати взяті на себе фінансові зобов'язання. На сьогоднішній день рейтинги банків стали головним інформаційним ресурсом в банківському секторі.

Про важливість рейтингів говорить не тільки те, що клієнти банків і самі банкіри прислухаються до цих показників.

На їхню важливість вказують і звинувачення на адресу міжнародних рейтингових агентств в несумлінності, що призвела до економічної кризи. Подібні заяви говорять про те, що оцінка рейтингових агентств досі залишається найважливішим критерієм надійності фінансової організації або фінансово-кредитної системи цілої держави. Рейтингові агентства, як правило, визначають ступінь ризикованості ведення фінансових операцій на різних ринках, а також групують банки в рейтингах за ступенем ризикованості вкладів у них.

Різні рейтингові агентства мають різні чинники, що визначають позицію того чи іншого банку в рейтингу, а також по-різному вираховують ті чи інші економічні показники для присвоєння банку місця в рейтингу.

Тому досвідчений вкладник, кредитор або інвестор ніколи не покладається на тільки один рейтинг, використовуючи відразу декілька.

Рейтингові агентства

Давайте розглянемо рейтингові системи та агентства ближче, почавши з самих відомих. В даний час на світовому ринку діють кілька рейтингових агентств, чиї рейтинги беруться до уваги практично всіма суб'єктами міжнародної фінансової діяльності. Найбільш впливовими серед них в даний час вважаються Standard & Poor's (S & P), Moody's і Fitch Ratings.

Одним з найбільш авторитетних рейтингових агентств у світі є компанія Moody's Investor Service.

Це агентство веде свою діяльність на протязі багатьох років і його рейтинги користуються репутацією надійного джерела про потенційні ризики.

Рейтинг фінансової стійкості банків Moody's

Сьогодні у Moody's є більше 30 різних рейтингових систем, не рахуючи окремих рейтингових систем для кожної країни. До них відносяться, наприклад, загальні кредитні рейтинги. Вони оцінюють довгострокові, середньострокові і короткострокові боргові зобов'язання, а також банки та інші фінансово-кредитні установи.

Важливо відзначити рейтинг фінансової стійкості банків, по якому агентство визначає позицію банку за категоріями A (абсолютно самостійні і стійкі, мають стабільно вдалі ринкові позиції), В (високо самостійні і стійкі, сильні ринкові позиції і стабільна середу), С (банки з достатньою самостійністю і стійкістю, сильні ринкові позиції, стабільна середу), D (обмежені стійкість і самостійність, слабкі ринкові позиції, невизначена середу роботи), Е (обмежена самостійність і стійкість, висока ймовірність сторонньої підтримки). Якими фінансовими показниками користується найбільше світове рейтингове агентство? Це прибуток банку, його ринкові позиції, диверсифікація діяльності та активів.

Також враховуються фактори ризику, притаманні економічному середовищі, в якій веде діяльність банк, особливості фінансового нагляду, оподаткування, якість банківського нагляду і регулювання в окремій країні.

Moody's разом з двома компаніями - Standard & Poor's і Fitch Ratings - входить до трійки найбільших у світі рейтингових агентств.

Кредитні рейтинги Standard & Poor's

Особливо варто відзначити компанію Standard & Poor's, що є важливим фінансовим рейтинговим агентством. Standard & Poor's відома своїм рейтингом S & P 500 - списком п'ятисот акціонерних компаній США з найбільшою капіталізацією. Одну з найбільших груп в цьому рейтингу складають фінансові компанії, в тому числі і банки.

Компанія веде оцінку кредитних рейтингів емітентів, тобто оцінює їх кредитоспроможність.

Визначаються різні ризики кредитування в країнах, у різних компаній, галузей промисловості. Компанія дає рейтинги як емітентам, так і власне кредитним угодам. Істотним чинником визначення кредитних рейтингів є і обсяг і здійснимість взятих на себе зобов'язань.

Сьогодні кредитні рейтинги Standard & Poor's є істотним інструментом визначення застав, цін на страхування, процентну ставку за кредитом, імовірність своєчасної виплати зобов'язань.

Як і Moody's, ця компанія має свою систему рейтингів.

Рейтинги діляться на дві категорії: довгострокові та короткострокові. Довгострокові рейтинги можуть мати значення від ААА (виключно високі можливості по погашенню кредитів) і закінчуючи рейтингом D (дефолт). Між ними розташовуються наступні категорії: AA (високі можливості з погашення зобов'язань), A (високі можливості погашення, але залежать від економічної ситуації), BBB (задовільна платоспроможність), ВВ (платоспроможність задовільна, але несприятливі економічні умови можуть сильно позначитися на платежах), В (аналогічно попередньому, але ймовірність впливу несприятливої економічної ситуації ще вище), ССС (труднощі з виплатами за борговими зобов'язаннями), СС (серйозні труності з виплатою), С (при серйозних труднощах можлива ініціація процедури банкрутства).

Ще є рейтинги SD - відмова від виплат за деякими зобов'язаннями - і NR - відсутність рейтингу.

Проміжні оцінки зображуються за допомогою знаків «мінус» і «плюс». Система позначення короткострокових рейтингів набагато простіше: рейтинги А-1, А-2 та А-3 аналогічні першим трьом показникам довгострокових. Рейтинг В означає, що боргове зобов'язання спекулятивно, і шанси на його погашення знаходяться в сильній залежності від ринкової ситуації.

Рейтинг С означає, що в емітента обмежені шанси на погашення боргу і що вони повністю залежать від економічної ситуації. Рейтинг D означає, що за зобов'язанням оголошений дефолт. Особливо цікаві рейтинги Standard & Poor's, які присвоюються банкам.

За це відповідає показник BICRA (Bank industry country risk assessment). Вони відображають сильні і слабкі сторони банківської системи певної країни в порівнянні з банківськими системами інших країн. Знову оцінюються можливості ризику вкладення грошей і кредитування.

Банки за ризиками діляться на 10 груп. З них найнадійніші входять до групи 1, самі ненадійні - в групу 10.

Кредитні рейтинги Fitch Ratings

Замикає провідну трійку рейтингових агентств агентство Fitch, засноване у США в 1913 році. Саме це агентство запропонувало рейтингову буквену шкалу, яка в даний час в різних варіаціях використовується багатьма рейтинговими організаціями. Дана шкала припускає позначення кредитного рейтингу комбінаціями з латинських букв, на основі яких визначається надійність зобов'язань емітента, а також його позиція на світовому ринку.

Рейтинги можуть бути доповнені знаками «+» і «-», які визначають їх положення в рамках основної категорії.

Рейтинги агентства Moody's від Aa до B містять цифри від 1 до 3. Одиницею позначається найвищий рівень. Рейтинг AAA може отримати тільки самий надійний емітент, рейтинг D відповідає дефолту. Найвищою категорією в рейтингах є інвестиційна категорія.

Рейтинги Standard & Poor's і Fitch Ratings починають цю категорію рівнем BBB, за версією Moody's вона починається з Baa3.

Чим вищий рейтинг, тим, як правило, менше прибутковість зобов'язань. Все вищевикладене відноситься до довгострокових рейтингів. Імовірність погашення короткострокових боргових зобов'язань визначається короткостроковими рейтингами.

Standard & Poor's користується для їх визначення позначення з букв і цифр, від найвищої A-1 до найнижчої D. Fitch Ratings визначає високі рейтинги як рейтинги категорії F, рейтинги категорії B вважаються спекулятивними, C привласнюється у випадку, якщо мається реальний ризик дефолту, а D привласнюється емітенту в стані дефолту. Ще одна оцінка, яка може бути присвоєна банку рейтинговими агентствами, визначає його стійкість і стабільність, а також схильність до ризиків. Цей індивідуальний рейтинг також має вигляд літерних позначень.

На додаток до цього Fitch визначає для банків також рейтинг підтримки, який являє собою думку про те, чи буде здійснена підтримка банку з боку його власника або держави. Однак, незважаючи на загальновизнану репутацію міжнародних рейтингових агентств, багато вітчизняних аналітиків вважають, що національне фінансова установа здатні об'єктивно оцінити тільки національні рейтингові агентства. Особливо це стосується банківських установ, які практично не працюють на міжнародних ринках.

У цьому плані набагато більш цінним для російських банків і всіх організацій, зацікавлених в отриманні достовірної інформації про їх діяльність, є дані вітчизняних рейтингових агентств. І, навіть, незважаючи на те, що всі діючі в даний час російські рейтингові агентства досить молоді, вітчизняні інвестори користуються саме їх оцінкою, яка грунтується на російській практиці ділового обороту, тоді як міжнародні агентства оцінюють російські банки з точки зору західних стандартів і західних же інвесторів.

В даний час на російському ринку діють два види рейтингових агентств - універсальні та спеціалізовані. До найбільш значущих універсальним агентствам можна віднести агентство Експерт РА, Інтерфакс, а також російські підрозділи діють в країні міжнародних агентств. Серед спеціалізованих агентств, думка яких є вагомим для вітчизняних інвесторів, можна виділити НАУФОР, AK & M, сюди ж можна віднести агентство «Русрейтінга».

Втім, деякі експерти вважають, що рейтинги агентства «Русрейтінга» не можна вважати кредитними рейтингами в їх класичному розумінні, оскільки вони засновані на публічній інформації, хоча подібний підхід і не суперечить світовій практиці.

Рейтинг банків - «Національне рейтингове агентство»

НРА займається оцінкою рейтингів різних компаній, що беруть участь в торгах на фінансовому ринку. Як і вищезгадані компанії, в основі своїх рейтингів агентство використовує різні дані, пов'язані з економічною ситуацією в цілому і внутрішньою ситуацією в різних компаніях. На підставі цих параметрів НРА присвоює оцінюваної компанії певний рейтинг.

Їх система трохи схожа на систему рейтингів Moody's, хоча виглядає трохи складніше. Категорія ААА включає в себе найбільш надійні та кредитоспроможні компанії, АА + включає компанії з дуже високою кредитоспроможністю і надійністю, АА - з меншою, АА-- з ще меншою. Рейтинги А +, А і А-, як і попередні, присвоюються компаніям з високою кредитоспроможністю і надійністю.

Знаки «плюс» означає першу категорію, відсутність знака - другу категорію надійності та кредитоспроможності, «мінус» - третю.

Вони використовуються у всіх оцінках, крім ААА. Оцінка ВВВ присвоюється компаніями з достатнім ступенем кредитоспроможності і надійності. ВВ - компаніям з середньою надійністю і кредитоспроможністю, В - з задовільними надійністю і кредитоспроможністю.

Оцінка СС присвоюється компаніям з невисокою надійністю і кредитоспроможністю, а оцінка С - з низькою. Оцінка D означає, що компанія перебуває в стані дефолту. «Національне рейтингове агентство" займається складанням рейтингу банків. Для цього вони використовують різні фінансові показники (прибуток, якість активів, ліквідність, ризикованість і ліквідність портфеля цінних паперів, рентабельність і так далі), а також оцінюють акціонерів і власників банку, його ділову репутацію, час діяльності на ринку, політику в області кредитування, надійність його ключових контрагентів, якість управління фінансовими ресурсами та інші.

Рейтинг банків складається на підставі описаної вище методології. Окремо варто відзначити спостереження НРА за фінансовою стійкістю банків. Їх ділять на найбільші, великі, середні, дрібні банки і банки з іноземною участю.

Оцінка банків по цим категоріям провадиться на підставі не тільки кількісної оцінки (числа вкладників і кредиторів, сум активів і пасивів і так далі), але і якісною, наприклад, оцінюється ризикованість кредитування, рентабельність операцій, рівень іммобілізації капіталу, частка випущених векселів і облігацій до капіталу банку.

Рейтинги банків - «Коммерсант-гроші» і журнал «Експерт»

Власні рейтинги веде і преса. Впливовий рейтинг банків веде журнал «Експерт», і кілька рейтингів є у газети «Коммерсант». Це, наприклад, рейтинги 100 найбільших страховиків за зборами та по виплатах, список 500 найбільших компаній світу.

В основному такий рейтинг веде журнал «Коммерсант-гроші». Банківський рейтинг «Експерта» відрізняється використанням маси даних в основному за параметрами бухгалтерського балансу: доходів, видатків, операцій з цінних паперів і так далі.

На території Російської Федерації є і регіональні рейтинги, наприклад, рейтинги банків агентства Поволзького антикризового інституту, в якому оцінюються банки Татарстану.

Рейтинги банків на Україні - РА Credit-Rating

У країнах СНД є власні рейтинги. Наприклад, на Україні є рейтингове агентство «Credit-Rating». Воно займається оцінкою банків, фінансових компаній, страхових компаній і навіть окремих регіонів держави для визначення економічно вигідною середовища.

Компанія також займається оцінкою різних підприємств з урахуванням особливостей окремих галузей, в яких ці компанії зайняті.

Оцінюються. Як і в попередніх рейтингах, різні економічні параметри: можливість виплати кредиту, наявність кредитів, особливості вкладників і кредиторів і так далі. Шкала оцінки фінансових інститутів схожа на аналогічні в російському «Національному рейтинговому агентстві» і Standart & Poor's.

Оцінка ААА означає виключно високу кредитоспроможність, АА - дуже високу кредитоспроможність, А - високу кредитоспроможність при чутливості до різних ринкових змін. Оцінка ВВВ означає досить високу кредитоспроможність, залежну від несприятливих умов.

Ці оцінки ставляться до «інвестиційним рівням», найбільш кредитоспроможним. Нижче йдуть «спекулятивні рівні». ВВ означає кредитоспроможність нижче достатньої при залежності від змін економічного середовища.

В - низьку кредитоспроможність при сильній залежності від зовнішнього середовища. ССС - дуже низьку кредитоспроможність і ймовірність дефолту.

СС - високу ймовірність дефолту, С - очікування швидкого дефолту, D - сам дефолт. Існує також система оцінки короткострокових зобов'язань. Є оцінки з К1 до К5, де К1 - винятково висока кредитоспроможність, а К5 - низька кредитоспроможність і відсутність можливості подолати потенційні ризики.

Кd означає оголошення дефолту за борговими зобов'язаннями. Також «Credit-Rating» займається оцінкою надійності банківських вкладів, де оцінки ранжуються від 5 (найвищої надійності) до 1 (низької надійності).

Рейтинги банків - Белорусь

Власна система рейтингів є і у Білорусії. Тут немає системи, аналогічної оцінками Standart & Poors, але в основі рейтингів лежить схожа методологія: визначення прибутків банків, прогнозів, що стосуються їхньої потенційної надійності, ліквідності, боргів, активів і пасивів, їх співвідношення, частки в них вкладів населення, наявність власного капіталу. Також важливим параметром є якість обслуговування.

Крім того, важливим параметром в цій системі ранжирування залишається індекс зростання, наприклад, капіталу, кредитів і активів. Отже, вище були представлені кілька фінансових рейтингів: міжнародні «Moody's» і «Standard & Poor's», російський рейтинг «Національного рейтингового агентства», український рейтинг агентства «Credit-Rating», а також коротко були описані рейтинги російських видань «Експерт» та « Коммерсант ».

Як ми бачимо, в основному для рейтингів використовується схожа інформація і схожі джерела, в слідстві чого варто очікувати лише незначних відмінностей в рейтингах різних оціночних систем, які навіть у різних рейтингових агентств схожі і побудовані за одним принципом. Михайло Манокін, спеціально для "Занімаем.ру"

Перекладено: zanimaem.ru


Похожие статьи:


Если Вам есть что сказать, оставьте комментарий!
Ваше имя *
Ваш Email *

Сумма цифр справа: код подтверждения


Внимание, комментарии чистятся от ссылок!

Зміст

Може бути корисним

УБРіР знизив ставки по кредиту «Хвилинне справа» 30 березня 2012 7:41 Уральський банк реконструкції та розвитку ... Більше

Пільговий автокредит Ощадбанку - кредит з державним субсидуванням У цій статті ми розповімо про патріотичний «жесті» Ощадбанку ... Більше

Кредитні картки з овердрафтом - друге дихання кредитки «Звичайну кредитну карту і карту з овердрафтом можна зіставити з ... Більше

ЖНК, ЖБК - пайова участь у будівництві Житлові накопичувальні кооперативи ЖНК (Житлові накопичувальні кооперативи) - це об'єднання громадян на основі членства з метою ... Більше

Банк Петрокоммерц запропонував своїм клієнтам скористатися кредитною ко-бренд картою ... Більше

Популярне