Главная » Що потрібно знати якщо ви вирішили взяти кредит » Принципи банківського кредитування - зворотність платність терміновість та інші


Принципи банківського кредитування - зворотність, платність, терміновість та інші

Принципи банківського кредитування - зворотність платність терміновість та інші

Якщо спробувати дати коротке визначення принципів банківського кредитування, то їх можна назвати базовими правилами, які повинні дотримуватися при здійсненні такого кредитування. Однак серед економістів досі не існує єдиної думки щодо кількості принципів кредитування. Найчастіше принципи банківського кредитування поділяють на загальноекономічні та специфічні принципи.

Як економічна категорія кредит перебуває у взаємозв'язку з іншими вартісними категоріями, тому на нього поширюються різні загальноекономічні принципи. Серед них найчастіше виділяють: - економічність; - комплексність; - диференційованість. Специфічні принципи випливають із самої сутності кредиту. Найбільш часто до таких сутнісним принципам банківського кредитування відносять: - терміновість; - зворотність; - забезпеченість; - платність; - цільовий характер. Розглянемо і ті, і інші докладніше.

Принцип економічності характеризує досягнення найбільшої ефективності використання кредиту при найменших кредитних вкладеннях. Це актуально не тільки для банків, що виступають кредиторами, але і для кредитоотримувачів. Зокрема, для банків реалізація даного принципу означає можливість прискорення кругообігу кредитних ресурсів, для кредитоотримувача - скорочення витрат, пов'язаних зі сплатою відсотків за кредит та збільшення прибутку. Комплексність припускає проведення такої кредитної політики, яка враховує всі особливості та закономірності розвитку економіки держави в певний період.

Диференційованість означає різний підхід до кредитування різних категорій кредитоотримувачів. Тобто комерційні банки не повинні однозначно підходити до питання про видачу кредиту своїм клієнтам, претендують на його отримання. Наприклад, кредит може надаватися тільки тим, хто в змозі його своєчасно повернути, тому диференціацію кредитування необхідно здійснювати на основі аналізу кредитоспроможності. Принцип диференційованості в сучасній банківській практиці проявляється також у тому, що кредитні відносини банку і клієнта оформляються кредитними договорами, які покликані забезпечити індивідуальний підхід до кожного кредитоотримувачу з урахуванням особливостей його господарсько-фінансової діяльності. Переходячи до так званих специфічним принципам, відзначимо, що два перших з них - принципи зворотності і терміновості - Невіддільні один від одного.

Це пояснюється тим, що банки мобілізують для кредитування тимчасово вільні грошові кошти юридичних та фізичних осіб, але ці кошти, не належать банкам. Вони надходять у банківську систему з різних сегментів ринку і від різних економічних агентів та підлягають поверненню власникам. Саме тому величина і терміни фінансових вимог банку повинні відповідати розмірам і термінам його зобов'язань. Порушення цього основоположного принципу призводить до банкрутства банку. При цьому терміновість кредитування забезпечує повернення кредиту, оскільки принцип терміновості означає, що кредит не просто повинен бути повернений, але повернений в суворо певний термін.

Фактично, термін кредитування - це граничний час знаходження позичених коштів в розпорядженні кредитоотримувача. Після його закінчення можна говорити про те, що порушення термінів користування кредиту спотворюють справжню сутність кредиту. Забезпеченість кредиту відображає необхідність забезпечення захисту майнових інтересів кредитора у разі, якщо позичальник порушить прийняті на себе зобов'язання.

Тобто через реалізацію цього принципу «закривається» один з основних кредитних ризиків - ризик непогашення кредиту. Забезпеченням по кредиту можуть виступати застава, гарантія, поручительство, страховий поліс і т.д. Якби не брався до уваги цей принцип, то банківське кредитування могло б перетворитися в спекулятивне заняття, високі ризики якого могли призвести до різкого зростання процентних ставок. Принцип платності означає внесення кредитоотримувачем певної плати за тимчасове користування грошовими коштами, які надає йому банк. Реалізація цього принципу на практиці здійснюється через механізм банківського відсотка.

Фактично, ставка банківського відсотка є своєрідною «ціною» кредиту. Платність кредиту покликана надавати стимулюючу дію на економне і розумне витрачання позичальником залучених коштів. Одночасно платність кредиту забезпечує покриття витрат банку на сплату відсотків за залучені в депозити чужі кошти, покриття своїх господарських витрат, а також поповнення резервного, статутного та інших фондів банку. При визначенні плати за кредит враховується ставка рефінансування центрального банку, ставки залучення коштів на міжбанківському ринку, попит на кредит з боку потенційних кредитоотримувачів, термін кредиту, форма забезпечення, ризики та інші фактори. Принцип цільового використання (Цільовий характер) кредиту поширюється на більшість видів кредитних операцій і означає, що кошти повинні використовуватися суворо на ті цілі, на які були видані.

Це фіксується в кредитному договорі, що укладається між банком і кредитоотримувачем, і відстежується в процесі користування кредиту. Порушення даного принципу може стати підставою для дострокового відкликання кредиту, введення підвищеного відсотка, штрафів. В результаті дотримання і сукупного застосування всіх принципів банківського кредитування забезпечується дотримання інтересів як банку, що видає кредит, так і позичальника, яка отримує кошти у тимчасове користування. Катерина Трубовіч, спеціально для Занімаем.ру 28 жовтня 2012 Оцініть: Друзям це теж може бути корисно: Повернення до списку

Перекладено: zanimaem.ru


Похожие статьи:


Если Вам есть что сказать, оставьте комментарий!
Ваше имя *
Ваш Email *

Сумма цифр справа: код подтверждения


Внимание, комментарии чистятся от ссылок!

Зміст

Може бути корисним

Договір кредиту - договір комерційного кредиту для бізнесу Отримання кредиту в банку - ... Більше

Сбербанк Росії в Іжевську - телефони головного відділення, послуги (кредити, депозити, іпотека) Появою першої в історії Іжевська ощадної ... Більше

Акції банків по кредитних картах в лютому Не встиг наступити новий рік, а одні банки вже пропонують ... Більше

Ощадбанк Санкт-Петербурга - відділення, адреса, телефон, послуги Ощадбанку в Пітері Ощадбанк в Санкт-Петербурзі представлений Північно-Західним Ощадбанком Росії, який, крім північної ... Більше

Як отримати кредитну карту поштою Сучасні банки в силу жорсткої конкуренції між собою за клієнтів ... Більше

Популярне