Главная » Що потрібно знати якщо ви вирішили взяти кредит » Кредитний скоринг - кредитні ризики скоринг фізичних осіб


Кредитний скоринг - кредитні ризики, скоринг фізичних осіб

Військовослужбовцям пільгові умови кредитування

Кредитний ризик являє собою основний банківський ризик, управління яким є ключовим чинником, що визначає ефективність діяльності банку. Зазвичай банки формують значну частину своїх доходів за рахунок кредитної діяльності, тому особливої актуальності представляє оцінка потенційної прибутку по відношенню до ймовірності непогашення кредиту. У вузькому сенсі кредитний ризик визначається як існуючий для кредитора ризик неповернення кредитоотримувачем запозичених коштів.

Останнім часом в нашій країні спостерігається інтенсивне зростання ринку кредитування і, зокрема, сектору кредитування фізичних осіб. Це неминуче призводить до збільшення кредитних ризиків, які беруть на себе як окремі кредитно-фінансові інститути, так і банківська система країни в цілому. Зростання ризиків обумовлюється одночасно розширенням контингенту позичальників та збільшенням обсягів кредитування.

У цій ситуації якість управління кредитними ризиками в роздрібному кредитуванні набуває особливої актуальності і стає одним з факторів підвищення конкурентоспроможності кредитної установи на ринку банківських послуг. При видачі кредиту банк, перш за все, цікавить кредитоспроможність потенційного позичальника, тобто здатність повністю і в строк розрахуватися за своїми борговими зобов'язаннями. Саме задачі вибору кредитоспроможних позичальників в основному і служать скорингові системи.

Що таке скоринг

Скоринг виник у 50-х роках минулого століття в Сполучених Штатах Америки і використовувався для якісної оцінки кредитоспроможності позичальників. Найбільш активно скорингові системи стали розвиватися в останнє десятиліття 20-го століття, що було зумовлено розширенням кредитування з використанням кредитних карт. У перекладі з англійської score - підраховувати окуляри, вести облік.

Вихідний матеріал для побудови скорингових моделей - це інформація про попередні клієнтів банку, на основі якої робиться прогноз про кредитоспроможність майбутніх позичальників. Таким чином, сутність скорингу полягає у визначенні сукупного кредитного балу позичальника в результаті його оцінки по ряду критеріїв. Дані критерії мають різні питомі ваги і згодом агрегуються в інтегральний показник - сукупний кредитний бал. Якщо говорити спрощено, то система дає відповідь на головне питання: видати кредит потенційному кредитоотримувачу чи ні? Величина кредитного ліміту в скорингових системах носить другорядний характер і визначається виходячи з рівня доходів позичальника.

Інтегральний показник порівнюється з певним числовим порогом, який являє собою так звану лінію беззбитковості для банку. Кредит видається тим клієнтам, інтегральний показник яких вище цієї лінії. Оцінка кредитоспроможності з використанням скорингових систем в більшості випадків будується на не більш ніж 20 критеріях, серед яких: рівень середньомісячного доходу, частота зміни місця роботи, вік, сімейний стан, кількість осіб, які перебувають на утриманні, освіта, наявність нерухомості та особистого автомобіля і т . д.

Скоринг: переваги

Впровадження скорингових систем має ряд переваг, до яких відносять: ? - можливість зниження витрат і мінімізацію операційного ризику за рахунок автоматизації прийняття рішення про видачу кредиту; ? - скорочення часу обробки заяв та надання відповіді про видачу або відмову в кредиті; ? - централізацію прийняття кредитного рішення і зниження впливу людського чинника при його прийнятті; ? - виявлення і запобігання спроб шахрайства.

Скоринг: недоліки

Недоліком скорингових систем є те, що вони оцінюють кредитоспроможність позичальника на підставі даних про попередні ведучих кредиту, в той час як про можливе поведінці клієнтів, яким було відмовлено в кредиті, залишається тільки здогадуватися.

Уразливість скорингу також полягає в тому, що програма оцінює не реальну людину, а інформацію, яку він про себе повідомляє, і добре підготовлений клієнт може представити дані про себе так, що практично гарантовано отримає кредит. Крім того, скорингові моделі вимагають постійної доробки і оновлення, так як з часом змінюються як соціально-економічні умови і умови кредитування, так і самі люди. На Заході розробка нових скорингових моделей відбувається раз на півтора-два рік і багато в чому залежить від стабільності економіки в цей період.

Оцінка кредитних ризиків в Росії

У Росії розвиток скорингу обмежується все ще низькими за західними мірками обсягами кредитування, а також швидко змінними соціально-економічними умовами.

Російські банки не володіють достатньою інформацією про клієнтів для того, щоб вибудувати ефективні скорингові моделі, що забезпечують попит на роздрібне кредитування, з одного боку, і мінімізацію банківських ризиків - з іншого. У такій ситуації банки можуть діяти двома способами. По-перше, використовувати модель, розроблену за кордоном, з її обов'язковою адаптацією до російських реалій, що потребують і часу, і коштів.

Другий спосіб - це відмова на початковому етапі від застосування скорингу та видача кредитів всім бажаючим на підставі стандартної перевірки з метою накопичення необхідної кредитної історії. Після чого на підставі цих даних розробити власну скорингову модель - вельми ефективну, але, як легко здогадатися, і вельми дорогу для банку. Крім роздрібного кредитування існують скорингові моделі для оцінки кредитоспроможності юридичних осіб і суб'єктів малого бізнесу. Катерина Трубовіч, спеціально для Занімаем.ру Оцініть: Друзям це теж може бути корисно: Повернення до списку

Перекладено: zanimaem.ru


Похожие статьи:


Если Вам есть что сказать, оставьте комментарий!
Ваше имя *
Ваш Email *

Сумма цифр справа: код подтверждения


Внимание, комментарии чистятся от ссылок!

Зміст

Може бути корисним

Волга-Кредит Банк г Самара - кредити, послуги банку Про банк ВАТ «Волга-Кредит Банк» було заснована 11 грудня 1990 року в м. Безенчук.У 1993 році ... Більше

Банк ВУЗ-банк г Єкатеринбург - кредити, послуги банку У вересні 1991 року в Єкатеринбурзі було відкрито новий банк, який отримав ліцензію на ... Більше

Споживче кредитування: доступнішим з кожним днем Споживче кредитування продовжує активно розвиватися: з'являються нові кредити, ... Більше

ВТБ24: молоді сім'ї, які оформили іпотеку, майже не розлучаються 27 лютого 2012 21:31 Регіональний офіс ВТБ24 в Ярославлі ... Більше

Надійним позичальникам низькі ставки по кредитах! Російські банки все частіше відмовляються від відсоткової ставки за кредитами, яка однакова для всіх клієнтів ... Більше

Популярне