Главная » Що потрібно знати якщо ви вирішили взяти кредит » Кредитна політика банків - напрямки цілі роль


Кредитна політика банків - напрямки, цілі, роль

Кредитна політика банків - напрямки цілі роль

Кредитна політика є внутрішнім документом банку, що визначає основні підходи до кредитування і вимоги до позичальників з урахуванням сформованої поточної економічної ситуації. Кредитна політика виражає філософію (загальний підхід, концепцію) кредитної діяльності банку, встановлює стратегічні основи кредитної діяльності. Політика не відповідає на питання «як?», Вирішення даного питання присвячені інструкції та регламенти по кредитуванню. Політика є загальним керівництвом до дії в роботі кредитної служби банку. Цілі і завдання кредитної політики

В якості однієї з головних цілей кредитної політики виступає високоприбуткове розміщення пасивів (у тому числі залучених вкладів і депозитів) банку в кредитні продукти при одночасному підтриманні певного рівня якості кредитного портфеля банку. На якість кредитного портфеля впливає поточний рівень проблемної та простроченої позичкової заборгованості. Простроченої вважається непогашена в термін заборгованість, не виконані зобов'язання позичальника за кредитом. Проблемна заборгованість - це заборгованість з прямими або непрямими ознаками фактичної наявності або ймовірного виникнення проблем в обслуговуванні кредиту позичальником і своєчасному виконанні зобов'язань позичальника перед банком-кредитором.

Чим нижча частка проблемної та простроченої заборгованості в кредитному портфелі банку, тим відповідно вище якість кредитного портфеля. Якісний кредит - це забезпечений кредит, який буде погашений у встановлений термін без виникнення проблем і труднощів у позичальника. Банку необхідно дотримувати розумний баланс між прибутковістю і ризиком.

За допомогою розробки і дотримання кредитної політики банк прагне звести ризики до мінімуму, отримуючи при цьому максимально допустиму прибутковість операцій. Кредитна політика приймається вищим керівництвом банку (радою директорів або правлінням банку), через цей документ делегуються повноваження виконавцям - співробітникам кредитних підрозділів. Відповідно в кредитній політиці банку розмежований рівень прийняття рішень, рівень повноважень на проведення певних дій, операцій.

Одне з головних завдань кредитної політики полягає у виробленні єдиного підходу до операцій кредитування, особливо у разі наявності філіальної мережі у кредитної організації. Таким чином, кредитна політика встановлює підходи, визначає загальні принципи кредитування клієнтури комерційного банку, визначає типи наданих кредитів (позик), повноваження різних рівнів банку по прийняттю цих питань, деякі операційні деталі кредитних процедур. Зміст кредитної політики Кредитна політика банку, як правило, містить обов'язкові вимоги до позичальника банку. Дані вимоги пред'являються на етапі розгляду заяви на отримання короткострокового або довгострокового кредиту (банківської гарантії / питання про пролонгацію кредиту).

Вимоги, наприклад, можуть включати в себе мінімально допустиму ступінь фінансової стійкості потенційного позичальника (вимоги до рівня кредитоспроможності), достатність власного капіталу позичальника, обмеження максимальної частки позикових коштів в активах і виручці позичальника, тощо. Можуть бути позначені переваги за видами діяльності потенційних позичальників банку. Також в політиці містяться вимоги до структури та предмету застави, наприклад, обумовлені допустимі випадки прийняття менш ліквідного заставного майна (наприклад, товарів в обороті), прописана обов'язкова частка високоліквідної застави в загальній структурі забезпечення. У частині визначення параметрів кредитування, в політиці міститься цінова стратегія банку, то є порядок встановлення і визначення розміру плати за кредит - відсотків та комісій банку, можливість зміни ставок за діючими кредитними договорами в залежності від поточних змін ставок за новими кредитами. У політиці можуть бути позначені надаються банком позичальникові форми кредитування, цілі кредитування.

Кредитна політика може встановлювати граничні суми лімітів кредитування позичальника (групи взаємопов'язаних позичальників). Банк прагне нарощувати кредитний портфель в розумних межах, уникаючи при цьому неприйнятною концентрації кредитного ризику, наприклад, за галузями, по території, по виду, по цілі. Тут теж банк виробляє певні підходи і встановлює свої ліміти.

Далі політикою може бути передбачений і окремий порядок для проведення кредитних операцій по відношенню до особливих категорій позичальників, наприклад, мають непрямі ознаки проблемності. Дана категорія вимагає найбільш зваженого підходу, зокрема, при визначенні доцільності подальшого кредитування. Кредитна політика також передбачає рекомендовані вимоги до проведення працівником банку поточного моніторингу позичкової заборгованості позичальників банку в цілях раннього виявлення активів, якість яких погіршується, для своєчасного вжиття комплексу заходів з санації заборгованості (при необхідності) і для адекватної оцінки рівня ризику, відповідно розміру формованого резерву на можливі втрати за позикою.

Вимоги до кредитної політики банку Кредитна політика має відповідати поточній ринковій ситуації. Для підтримки кредитної політики комерційного банку в актуальному стані необхідна регулярна опрацювання положень, викладених в ній. Перегляд політики кредитні організації проводять, як правило, не рідше разу на рік.

У поточній досить стрімко мінливої економічної ситуації, кредитна політика переглядається навіть частіше. Перегляд можливий як «зверху», так і «знизу». Хто, як не кредитний працівник, щодня стикається з різними, нерідко нестандартними ситуаціями в роботі з клієнтами, бачить «тонкі» місця політики та може внести раціональні пропозиції щодо її коригування.

Банки намагаються дотримуватися максимально наближеною до реалій сучасного життя кредитної стратегії. Кредитна політика банку не повинна суперечити чинному законодавству Російської Федерації і загальному напряму економічного розвитку держави. Банк, при розміщенні кредитних ресурсів, повинен слідувати наступним критеріям: - вимогам Центрального банку та законодавства РФ, - місії та цілям, прийнятим у банку, - кредитної культурі банку, - концепції з управління ризиками. Відмінності кредитних політик комерційних банків випливають з особливостей цілей конкретного банку, напрями його діяльності, охопленого банком сегмента ринку, від розміру банку-кредитора, досвідченості персоналу, що склалася конкурентної ситуації і тому подібних факторів. Таким чином, кредитна політика є важливою складовою, точніше сказати, визначальною «активної» частиною загальної банківської політики в плані розміщення залучених ресурсів (пасивів) в працюючі галузі економіки країни.

По суті, кредитна політика визначає той рівень ризику, який готовий прийняти на себе банк, надаючи кредит (банківську гарантію) позичальникові. Цвітана Валенкова, спеціально для "Занімаем.ру" Оцініть: Друзям це теж може бути корисно: Повернення до списку

Перекладено: zanimaem.ru


Похожие статьи:


Если Вам есть что сказать, оставьте комментарий!
Ваше имя *
Ваш Email *

Сумма цифр справа: код подтверждения


Внимание, комментарии чистятся от ссылок!

Зміст

Може бути корисним

РОСГОССТРАХБАНК (СПб) відкрив шостий офіс з «електронний касир» 20 серпня 2012 ... Більше

Хоум Кредит, Россельхозбанк Ощадбанк і ВТБ24 оголосили про готовність ... Більше

Кредитні карти Росгосстрах БАНКУ: тарифи, умови обслуговування, спеціальні пропозиції Вілен Лі, ... Більше

Юніаструм Банк запустив кредит "Доступний експрес" для клієнтів, яким терміново потрібен займ 7 червня 2012 14:51 Юніаструм Банк відкрив «Доступний експрес» - пілотну програму кредитування.Дійсно ... Більше

УРАЛСИБ відкрив кредит "Офіцерський" і продовжив "сімейну" кредитну акцію 21 травня 2012 21:34 БАНК УРАЛСИБ озвучив відразу дві приємні кредитні новини для різних цільових груп ... Більше

Популярне