Оцінка балансу: оцінка ліквідності, стану, активів

Банкам вперше після кризи гостро не вистачає ліквідності в січні

Розрахунок можливої суми кредиту для підприємства або індивідуального підприємця на цілі розвитку бізнесу здійснюється кредитним працівником. При цьому до уваги приймається бухгалтерська звітність організації (баланс - форма 1 та звіт про прибутки і збитки - форма 2). Якщо звертається за кредитом індивідуальний підприємець, кредитний працівник збирає інформацію для складання спрощених форм балансу і звіту про прибутки і збитки з господарської діяльності підприємця.

Як відомо, баланс має «дві сторони» - актив і пасив. Баланс складається на конкретну дату. В активі відбивається майно, зобов'язання контрагентів перед підприємством (дебіторська заборгованість, фінансові вкладення), залишок грошових коштів і т.д.

У пасиві відображені джерела формування активів підприємства. Джерелами можуть служити власні і позикові кошти підприємства.

Звіт про прибутки та збитки складається за певний період часу і містить інформацію про отримані доходи, понесені витрати, а так само про підсумки фінансово-господарської діяльності за звітний період - збитках або прибутку. Перш за все, при проведенні аналізу звітності підприємства, для визначення можливості кредитування даного підприємства, кредитного працівника банку цікавить 3-й розділ балансу «Капітал і резерви». Негативна підсумкова величина, відображена в даному розділі, свідчить про відсутність джерел власних коштів, згідно чинного законодавства, негативні чисті активи можуть спричинити ліквідацію товариства.

Цей момент може розцінюватися банком як стоп-чинник, що перешкоджає короткостроковому кредитуванню.

Але, якщо наявність збитку було заплановано і виникло в ході реалізації інвестиційного проекту, питання про довгострокове кредитування даного підприємства може бути розглянутий.

Таким чином, для короткострокового кредитування, підсумок третього розділу балансу на останню звітну (бажано також і за підсумками минулого року) має бути позитивним. Далі, дивимося на величину необоротних активів. Джерелом формування необоротних активів повинні служити власні кошти підприємства (третій розділ балансу), але можуть бути задіяні і довгострокові зобов'язання (четвертий розділ балансу).

Звідси отримуємо просте співвідношення: Підсумок першого розділу балансу дорівнює або менше суми третього і четвертого розділів.

Перевищення підсумку першого розділу над сумою третього і четвертого розділів говорить про факт формування необоротних активів організації за рахунок короткострокових джерел. Це спричиняє певні ризики. І відповідно банк обережно поставиться до кредитування даного позичальника, існує ймовірність відмови в наданні кредиту.

Далі нас цікавить сума короткострокових зобов'язань (п'ятий розділ балансу). Зазначена сума співвідноситься з підсумком другого розділу «Оборотні активи».

Короткострокові зобов'язання повинні бути менше оборотних активів (другий розділ балансу). А так же фахівець по кредитах проаналізує відношення короткострокових зобов'язань до виручки підприємства за останні чотири квартали. Розумно допустимо, якщо короткострокові зобов'язання не перевищують сімдесят відсотків від вказаного обсягу виручки.

Порівнюючи обсяг дебіторської (сума рядків 230 і 240) та кредиторської заборгованості (рядок 620), працівник банку може зробити висновок про те, як підприємство вибудовує свої розрахунки з контрагентами.

Дебіторська заборгованість (коли нам повинні) і фінансові вкладення (надані без встановлення відсотків за договором позики) - це ті кошти, які аналізоване підприємство надало в якості комерційного кредиту своїм контрагентам, тобто дані кошти відвернені (не працюють). У свою чергу кредиторська заборгованість (коли ми повинні) - це кошти, отримані підприємством як «безкоштовний» комерційний кредит від контрагентів. Не допускається наявність простроченої кредиторської заборгованості, причини повинні бути досить вагомими, такими як ліквідація контрагента, тобто підприємство готове розрахуватися, але вже нікуди.

Що стосується простроченої дебіторської заборгованості - має значення розмір частки даної заборгованості в активах. У разі неможливості стягнення цієї заборгованості або тривалого по терміну судового розгляду проводиться оцінка впливу неповернення заборгованості на фінансовий стан потенційного позичальника. За звітом про прибутки і збитки аналізується динаміка зростання виручки і прибутку.

Проводиться порівняння поточного періоду з аналогічним періодом минулого року.

За фактом зниження виручки або прибутку, банк попросить обгрунтовані пояснення. Вітається позитивний фінансовий результат (терміну 190) за підсумками року і на останню звітну дату. Наявність збитку за підсумками діяльності підприємства всередині звітного року або поквартально також повинно бути обгрунтовано.

Інші, комерційні та операційні доходи і витрати аналізуються у разі, якщо вони мають істотний вплив на фінансовий результат організації.

Витребовується сума кредиту повинна бути порівнянна з валютою балансу підприємства (підсумковий рядок балансу) і річною виручкою. Керуючись даними нехитрими відомостями, можна попередньо оцінити ймовірність одержання позитивного рішення банку про кредитування вашого підприємства і визначити подальшу стратегію розвитку підприємства. Цвітана Валенкова, спеціально для "Занімаем.ру" 18 грудня 2009


Похожие статьи:


Если Вам есть что сказать, оставьте комментарий!
Ваше имя *
Ваш Email *

Сумма цифр справа: код подтверждения


Внимание, комментарии чистятся от ссылок!

Зміст

Може бути корисним

Споживче кредитування: доступнішим з кожним днем Споживче кредитування продовжує активно розвиватися: з'являються нові кредити, ... Більше

Які документи потрібні для іпотеки - перелік документів для оформлення, ... Більше

Заявка на кредитну карту банку - як оформити та отримати кредитку Один з найзручніших способів позичити гроші у ... Більше

Автокредит для ІП, автокредит для малого бізнесу Ви є індивідуальним підприємцем і вам необхідний автомобіль для ... Більше

Банк Москви пропонує знижку 30% на процентну ставку за кредитом, оформленим до 31 серпня 24 липня 2012 6:25 Банк Москви нагадує: ... Більше

Популярне