Главная » Кредит для бізнесу. Кредитування підприємців. Кредити на розвиток і старт » Мікрофінансування - фонди мікрофінансування підтримка малого бізнесу


Мікрофінансування - фонди мікрофінансування, підтримка малого бізнесу

Мікрофінансування - фонди мікрофінансування підтримка малого бізнесу

Кредитування малого бізнесу останнім часом є одним з найбільш пріоритетних напрямків діяльності для банківських організацій. З метою підвищення своєї конкурентоспроможності та поліпшення умов кредитування для позичальників банки розробляють різні програми кредитування, у тому числі спільно з державними органами управління регіонів. Як відомо, труднощі для представників малого бізнесу в отриманні банківського кредиту можуть виникнути унаслідок недостатності власного ліквідного заставного майна та складності в залученні майна третіх осіб для надання банку в заставу.

У даній ситуації на допомогу можуть прийти створені при адміністрації області / краю некомерційні організації «Гарантійні фонди підтримки малого підприємництва». Наприклад, однією з таких організацій є Фонд сприяння кредитуванню малого бізнесу м. Москви.

Між банківськими організаціями та зазначеними фондами укладаються угоди про взаємодію і співробітництво. В рамках даних угод фонд має можливість надати поручительство за позичальника, яке приймається банком як основне забезпечення частини кредиту. Порука фонду може займати близько п'ятдесяти-сімдесяти відсотків в структурі забезпечення.

На іншу частину кредиту позичальник надає в заставу своє майно або майно третьої особи. Фонди підтримки підприємництва надають поручительство суб'єктам малого підприємництва, які відповідають певним критеріям, в тому числі по терміну ведення діяльності, приймається до уваги відсутність прострочених зобов'язань перед зовнішніми кредиторами, позитивна кредитна історія тощо. Порука фонду підтримки підприємництва надається за кредитом після оформлення майнового забезпечення частини кредиту, після внесення відповідної плати (винагороди) фонду.

У більшості випадків такий кредит оформляється у вигляді невідновлювальної кредитної лінії, в рамках якої надання кредитних коштів позичальнику проводиться по мірі оформлення забезпечення.

Обмеження на поручительство фонду підтримки підприємництва

Цільове використання кредитів, по яких фонд надає поручительство, обмежена і, як правило, не включає в себе проведення позичальником розрахунків по заробітній платі, податкових та інших обов'язкових платежах, оплаті поточних витрат на обслуговування раніше взятих банківських кредитів і позик. Тобто не фінансуються цілі, не пов'язані з безпосереднім здійсненням суб'єктом малого підприємництва основної виробничої діяльності. Мінімальний і максимальний термін кредитування також обмовляється в умовах надання поручительства фонду.

Обмежений і сукупний обсяг поручительств Фонду, одночасно діє відносно одного Позичальника.

Порука фонду підтримки підприємництва не видається суб'єктам малого підприємництва, які займаються гральним бізнесом, виробництвом підакцизних товарів, а також нерезидентам Російської Федерації, кредитним організаціям, страховим організаціям, інвестиційним фондам, недержавним пенсійним фондам, професійним учасникам ринку цінних паперів, ломбардам. Порука фонд надає на умовах платності, терміновості і субсидіарної відповідальності фонду перед банком-кредитором. Субсидіарна відповідальність фонду за невиконання позичальником зобов'язань за кредитним договором обмежується визначеною у договорі поруки частці від суми, що залишилася позикової заборгованості (суми невиконаних позичальником зобов'язань за кредитним договором, в частині погашення суми основного боргу, на дату пред'явлення вимоги), але не більше суми, встановленої договором поручительства.

Відповідальність фонду наступає після того, як банк-кредитор прийняв всі розумні й доступні в сформованій ситуації заходи (в тому числі шляхом звернення стягнення на предмет застави, пред'явлення вимоги щодо банківської гарантії, поруками третіх (за винятком фонду) осіб і т.п.) по стягненню від Позичальника неповерненої суми основного боргу (суми кредиту), сплаті відсотків на неї і виконання інших зобов'язань, передбачених кредитним договором, не раніше ніж через дев'яносто днів після початкової дати невиконання позичальником зобов'язань за кредитом.

До фонду, який виконав зобов'язання за договором поруки (зобов'язання за позичальника за кредитним договором) переходять права вимоги в тому ж обсязі, в якому фонд фактично задовольнив вимоги Банку.

Механізм отримання поручительства

Для отримання кредиту під поручительство фонду підтримки підприємництва позичальник самостійно звертається в банк, банк розглядає заявку Позичальника, аналізує представлений ним пакет документів, фінансовий стан Позичальника та приймає рішення про можливість кредитування (з визначенням необхідного забезпечення виконання Позичальником зобов'язань за кредитним договором) або відмову в наданні кредиту. У разі позитивного рішення про кредитування позичальника, якщо наданого забезпечення недостатньо, банк інформує позичальника про можливість отримання поручительства фонду і, в разі згоди позичальника, банк направляє в фонд підписану позичальником і узгоджену у банку заявку на отримання поручительства фонду та відповідний пакет документів. Фонд у свою чергу у встановлений термін розглядає заявку на надання поручительства за позичальника і за фактом прийняття рішення повідомляє банк і позичальника про згоду або відмову в наданні поручительства.

Порука фонду документально оформляється шляхом укладення тристороннього договору поруки між банком-кредитором, суб'єктом малого підприємництва (який виступає позичальником) і власне фондом-поручителем.

Відповідно надання частини кредиту, забезпеченого порукою фонду, проводиться банком за фактом отримання оригіналу підписаного всіма сторонами трьохстороннього договору поруки. У разі дострокового погашення кредиту, сплачена суб'єктом малого підприємництва сума винагороди за виданим фондом поручительству поверненню не підлягає. Більш детально дізнатися про можливості отримання кредиту під поручительство підтримки підприємництва, можна безпосередньо звернувшись в кредитну організацію. Цвітана Валенкова, спеціально для "Занімаем.ру" 10 січня 2010


Похожие статьи:


Если Вам есть что сказать, оставьте комментарий!
Ваше имя *
Ваш Email *

Сумма цифр справа: код подтверждения


Внимание, комментарии чистятся от ссылок!

Зміст

Може бути корисним

C червня в банку DeltaCredit можна оформити іпотеку на купівлю квартири готельного ... Більше

Іпотечний кредит без початкового внеску, іпотечні кредити, банки Житлове питання, ... Більше

Кредитоспроможність позичальників, відчуття позичальників в Росії При читанні новин та прес-релізів банків можна наткнутися на твердження про те, що дії, що вживаються банками, здійснюються ... Більше

Антиколектор - як уберегти себе від колекторських агентств? Ніхто з нас не застрахований від того, щоб не потрапити до лав неплатників по ... Більше

Як користуватися кредитною картою Ощадбанку Найчастіше, у людей постає питання ... Більше

Популярне