Главная » Кредит для бізнесу. Кредитування підприємців. Кредити на розвиток і старт » Лізингові платежі методика розрахунку лізингових платежів графік сума


Лізингові платежі, методика розрахунку лізингових платежів, графік, сума

Лізингові платежі методика розрахунку лізингових платежів графік сума

Лізинговий платіж - ця кінцева сума, яку виплачує лізингоодержувач лізингодавцю за надані йому послуги лізингу.

Загальна характеристика лізингових платежів

Складу лізингового платежу

- Амортизація майна за весь термін дії договору; - Компенсація лізингодавцю за використані позикові кошти; - Комісія (комісійна винагорода); - Оплата додаткових (допоміжних) послуг лізингодавця; - Вартість викуповується майна (у разі, якщо договір лізингу передбачає викуп).

Період виплати лізингового платежу

- Щорічно; - Щоквартально; - Щомісяця; - Щотижня; - У визначені договором конкретні числа місяця.

Форма лізингових платежів

- Грошова; - Компенсаційна (здійснюється продукцією, послугами); - Змішана.

Розмір лізингових платежів

- Лізингові платежі рівними частками; - зменшується лізингові платежі; - Збільшуються лізингові платежі.

Лізингові платежі: метод нарахування

- Фіксована сума: загальна сума лізингових платежів нараховується рівними частками протягом усього терміну дії договору;

- Мінімальний платіж: загальна сума лізингових платежів включає амортизацію, оплату використовуваних лізингодавцем кредитних коштів, комісію, оплату додаткових (допоміжних) послуг з боку лізингодавця і т.д. - Авансовий метод: на першому етапі відбувається виплата лізингодавцю лізингоодержувачем грошової суми у вигляді авансу, яка згодом при розрахунку лізингових платежів віднімається з їх загальної суми.

Розрахунок лізингових платежів

1. Амортизаційні відрахування (АТ)

АТ = N ам * БС

Nам - норма амортизаційних відрахувань, яка визначається при прийнятті об'єкта до обліку (багато в чому залежить від терміну експлуатації об'єкта). БС - вартість об'єкта за балансом, безпосередньо предмет лізингової угоди. 2. Компенсація лізингодавцю за використані кредитні кошти

ПК (плата за кредит) = КС * ставка по кредиту (%) КС - кредитні кошти, використані на придбання об'єкта лізингу.

КС n (плата за використовувані кредитні ресурси в році n) = (Осн + ОСК) * D ОСН, ОСК - залишкова вартість об'єкта лізингу на початок року і на його кінець. D - частка позикових коштів у загальній вартості об'єкта лізингу.

Складу лізингового платежу

Порядок розрахунку лізингового платежу

1. Амортизаційні відрахування (АТ)

АТ =Nам * БС Nам - норма амортизаційних відрахувань, яка визначається при прийнятті об'єкта до обліку (багато в чому залежить від терміну експлуатації об'єкта). БС - вартість об'єкта за балансом, безпосередньо предмет лізингової угоди.

2. Компенсація лізингодавцю за використані кредитні кошти

ПК (плата за кредит) = КС * ставка по кредиту (%) КС - кредитні кошти, використані на придбання об'єкта лізингу.

КСn (плата за використовувані кредитні ресурси в році n) = (Осн + ОСК) *D ОСН, ОСК - залишкова вартість об'єкта лізингу на початок року і на його кінець. D - частка позикових коштів у загальній вартості об'єкта лізингу.

3. Комісія (К) Може розраховуватися або від балансової вартості об'єкта, або від його середньорічної залишкової вартості.

Доn = БС * Ставка К (%)

Кn - комісія у році n.

Доn = (Осн + ОСК) * Ставка К (%)

Ставка К - ставка по комісії, розраховується по відношенню до тієї чи іншої базі

4. Додаткові (допоміжні) послуги лізингодавця (У)

Уn =У1 + У2 + ... + Уm, тобто сума витрат на оплату кожної з m надаються лізингоодержувачу з боку лізингодавця послуг.

5. Податок на додану вартість (ПДВ)

ПДВn = Вn * Ставка ПДВ (%) В - виторг від угоди за договором лізингу в році n.

Вn = АТn + Кn + ПКn + Уn (Розрахунок див. вище)

Таким чином, підсумовуючи все вище описані розрахункові величини, ми отримуємо загальну суму лізингових платежів, які в подальшому розподіляємо залежно від визначених договором лізингу періодів оплати.

Приклад розрахунку лізингових платежів

Вихідні дані

БВ об'єкта: 100 000 000 руб. (Отримується повністю за рахунок кредитних коштів) Термін експлуатації: 5 років Термін договору: 3 роки Ставка по кредиту: 15% Комісія лізингодавця: 10% Послуги лізингодавця: 600 000 руб. Ставка ПДВ: 18%

Перший рік

АТ

100000000/5 років

20000000

ПК (плата за кредит)

100000000 + (100 млн.-20 млн.) * 15/100

27000000

К (комісія)

(100000000 +80000000) * 10/100

18000000

У (послуги)

0,6 млн. / 3 роки

0,2 млн.

В (виручка) ПДВ

20000000 + 27000000 + 18000000 + 200000 65,2 млн. * 18/100

65,2 млн. 11,736 млн.

ЛП (сукупний лізинговий платіж за рік) *

20 000 000 + 27 000 000 + 18 000 000. + 0,2 млн. + 11,736 млн.

76,936 млн.

Другий рік

Третій рік

АТ

20000000

АТ

20000000

ПК (плата за кредит)

21000000

ПК (плата за кредит)

15000000

К (комісія)

14000000

К (комісія)

10000000

У (послуги)

200000

У (послуги)

200000

В (виручка) ПДВ

55,2 млн. 9,936 млн.

В (виручка) ПДВ

45,2 млн. 8,136 млн.

ЛП

65,136 млн.

ЛП

53,336 млн.

* Як було сказано вище, графік розподілу лізингових платежів щомісяця визначається сторонами безпосередньо договором лізингу.

Крім того, договір лізингу може передбачати подальший викуп лізингоодержувачем об'єкта лізингу за залишковою вартістю (з додатковим укладанням договору купівлі-продажу між лізингодавцем і лізингоодержувачем).


Похожие статьи:


Если Вам есть что сказать, оставьте комментарий!
Ваше имя *
Ваш Email *

Сумма цифр справа: код подтверждения


Внимание, комментарии чистятся от ссылок!

Зміст

Може бути корисним

Відповідальність поручителя за банківським кредитом Криза, що вибухнула в минулому році в США, лавиною захлеснув ... Більше

Суть іпотеки - які є види іпотеки, види майна можуть бути предметом ... Більше

ВТБ 24 почав повний супровід 106 кредитних договорів з портфеля іпотечних кредитів компанії «КИТ Финанс» 16 липня 2012 11:13 ВТБ 24 тепер ... Більше

Колекторське агентство - робота колекторських агентств, права колекторів Повернення боргів - досить цікава тема.Відразу на думку спадають лихі хлопці ... Більше

Порука за кредитом: договір поруки, кредит під поручительство Кредит і кредитні відносини все сильніше вплітаються в наше життя.Банки розсилають пропозиції скористатися кредитними картками, ... Більше

Популярне